تست عملکرد موتور لولر

معرفی دستگاه :
در خودروهای امروزی ، موتور چراغ خودرو (Leveler )به یکی از اجزاء مهم در چراغ تبدیل شده،  Leveler  قطعه ای است الکترومکانیکی که خود از قطعات مختلفی ساخته شده است. این قطعه نیز مانند سایر قطعات نیازمند تست و بررسی عملکرد است.دستگاه تست موتور چراغ خودرو با شبیه سازی نیروهای مکانیکی که توسط مکانیزم چراغ به Leveler اعمال می شود عملکرد آن را از نظر الکترونیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص عیوبی همچون سرعت پایین جابجایی، عدم قرارگیری شفت در هر یک از موقعیت های استاندارد و عدم پایستاری (Stability )قطعه معیوب را مشخص کرده ومشکل آن را بر روی صفحه نمایشگر ثبت می نماید

کنترلر:
با فشردن کلید استارت کنترلر شفت موتور را به پایین ترین نقطه برده سپس با اعمال ولتاژ نقاط استاندارد ، سرعت حرکت موتور،عدم قرارگیری شفت در هر یک از موقعیت های استاندارد و عدم پایستاری قطعه معیوب را مشخص و بر روی نمایشگر به نمایش در خواهد آورد.درحرکت موتور به جلو وعقب کنترلر فشاری معادل 10 نیوتون را توسط سیلندر پنوماتیکی به شفت موتور وارد می نماید.کنترلر مجهز به پروفایل تست بوده و تواناییانجام تست دوام موتور را دارد. 

سنسوراندازه گیری موقعیت:
این سنسور به کنترلر متصل شده و کنترلر اطلاعات مربوط به سرعت، موقعیت و پایستاری را محاسبه می نماید.

 

تنظیم کننده فشاربر روی شفت موتور:
این تنظیم کننده،رگولاتورفشارپنوماتیکی با دقت تنطیم 1.0 باربوده که توسط ان میتوانید فشار وارده بر روی شفت موتوررا بر حسب نیوتون تنطیم نمایید.