دستگاه تست نشتی چراغ خودرو
شرکت فنی مهندسی رویان رسا الکترونیک تست نشتی چراغ خودرو

معرفی دستگاه 

دستگاه تست نشتی رویان رسا الکترونیک به کمپرسور داخلی مجهز شده که این امر سبب جلوگیری از ورود هر گونه آلودگی محیطی (فاقد رطوبت و روغن حاصل در کمپرسورهای معمولی) به محصول می گردد. مصرف پایین دستگاه امکان کاربری با ups را در زمان قطع برق را میسر نموده است. استفاده ازتکنولوژی پروپورشنال دقت اندازه گیری را به یک میلی بار، و میزان خطا در آستانه توقف 0.0005± رسانیده است. می توان نرخ پر شونده فشار را در نقطه شروع و نقطه نزدیک به توقف( نقطه ای که دستگاه نرخ فشار را کم کرده تا با کمترین خطا متوقف گردد ) دقت یک میلی بار در ثانیه تنظیم نمود. استفاده از قابلیت سروو در این دستگاه باعث شده است که تنظیمات ورودی دستگاه برای حجم های مشابه یکسان باشد و در صورت نیاز می توان پروفایل های دیگری ایجاد نمود.

دستگاه تست نشتی رویان رسا الکترونیک
مشخصات
شرکت فنی مهندسی رویان رسا الکترونیک تست نشتی چراغ خودرو