دستگاه تست فتومتریک چراغ خودرو

معرفی دستگاه تست فتومتریک چراغ جلو خودرو
چراغ های جلوی خودرو قبل از ارائه به بازار مستلزم تطابق با استانداردهای مختلفی هستند که یکی از آنان استاندارد فوتومتریک است که ویژگیهای نور تولید شده توسط بازتابنده و لنز چراغ را می سنجد. ویژگی های مد نظر عبارتند از پروفایل نور پایین و بالا تولید شده به همراه شدت نور در نقاط تعریف شده.در کارخانه های تولید چراغ از روش کامًلا سنتی برای این منظور استفاده می شود. در روش سنتی شکل پروفایل مدنظر بر روی کاغذ رسم می شود و اپراتور با قیاس بین طرح رسم شده و نقش ایجاد شده توسط چراغ، وضعیت چراغ را تایید میکند. در این روش هیچ نوع شدت سنجی انجام نمی شود و به دلیل حساسیت پایین چشم انسان، دقت اندازه گیری بسیار پایین است.در دستگاه تولید شده، به روش پردازش تصویر کلیه این ویژگی ها توسط کامپیوتر سنجیده می شود. بنابراین سرعت خط تولید بالا رفته، کیفیت محصول تایید شده بالاتر می رود و خطای انسانی در اندازه گیری حذف می گردد.با توجه به تاکیدات مکرر خودروسازان بر افزایش کیفیت محصول تولیدی با حداقل هزینه، این دستگاه کمک شایانی به قطعه سازان خواهد نمود. با توجه به هزینه پایین تهیه دستگاه درقیاس با نمونه های خارجی و بالاتر بودن سرعت و دقت آن در قیاس با دیگر روش ها و همچنین انعطاف پذیری دستگاه در تعریف چراغ های متنوع، این دستگاه می تواند نقش بسزایی دربالا بردن کیفیت محصول نهایی ایفا نماید.

مراحل عملیات
1-تست زوایای Cut-off و تطبیق خروجی دستگاه با  Data base 

2-تست نقطه V.H و تطبیق خروجی دستگاه با Data base

3-انتقال Leveler به نقطه مینیمم و دریافت موقعیت پایین توسط پردازش تصویر

4-انتقال Leveler به نقطه ماکزیمم و دریافت موقعیت پایین توسط پردازش تصویر

 5-محاسبه محدوده جابجایی و قیاس با Data base 

6-بررسی مجدد نقطه V.H جهت Fine tuning و تشخیص فرآیند تایید به روش Pattern Matching

7-بررسی شدت نقاط تعریف شده در base Data درقیاس با موقعیت نسبی نقطه V.H به روش Multiple Iteration و صحه یابی شدت دریافتی

8-انتقال جریان به کنتاکت نوربالا و شروع تست نوربالا

9-پیدا کردن نقطه ماکزیمم شدت و بررسی موقعیت دریافتی با Data base نقطه V.H به روش  Multiple Iteration  و صحه یابی شدت دریافتی

10-بررسی شدت نقاط تعریف شده در Data base درقیاس با موقعیت نسبی 

11-تایید نهایی و صدور دستوربه واحد Pneumatic جهت درج علامت بر روی چراغ

 12-برای افزایش دقت در محاسبات به طریق Feedback مستقیم شدت تصویر از حالت Overexpose خارج می گردد.  

dark-room-noor-payin-m.jpg
dark-room-noor-balam-scaled.jpg

دستگاه تست فتومتریک چراغ جلو خودرو، جهت انجام کلیه مراحل تست فتومتریک بر اساس استاندارد ECE  112 طراحی گردیده است. این دستگاه تستهای زیر را در زمان کمتر از ۹ ثانیه بر روی چراغهای خودرو انجام میدهد:
تست های نورپایین :
زاویه Cut-off
موقعیت نقطه V.H
نقاط روشنایی H.V, 25R,17R,75L ,…
موتوربر مبنای شناسایی نقطه V.H
تست های نوربالا:
موقعیت نقطه V.H
نقاط روشنایی 1.25+.1.25- , …

کالیبراسیون نورپایین
1-تعریف موقعیت نقاط اصلی به همراه تلرانس مربوطه بر مبنای واحد پیکسل.

2-تعریف موقعیت نقطه V.H به همراه تلرانس مربوطه بر مبنای واحد پیکسل و تعیین نرخ مجاز جابجایی موتور.

3-تعیین زوایای Cut-Off به همراه تلرانس مربوطه بر مبنای درجه.

4-تعیین شدت روشنایی نقاط اصلی به همراه تلرانس مربوطه بر مبنای عمق رنگی.

5-تعیین نقاط اصلی منتخب جهت تست.

6-تعیین پردازش های مورد نیاز.

تشخیص آنالین موقعیتها V.H
با تشخیص آنالین نقطه V.H ،به کاربر اجازه انجام تنظیمات به صورت آنالین بر روی چراغ داده می شود. کاربر به آسانی با استفاده از پیچ تنظیم چراغ و با توجه نمودن به نقطه در حال نمایش V.H( نقطه قرمز رنگ در شکل زیر) و قراردادن آن در کادرتایید، میتواند تنظیم چراغ را انجام دهد.

گزارش روزانه
در پایان هر سیکل، داده های مربوط به چراغ در فایل TXT ذخیره میگردد. این اطلاعات شامل شدت نور تک تک نقاط اصلی، موقعیت Y,X نقاط اصلی، میزان جابجایی موتور و حد بالا و پایین موتور و موقعیت نقطه ماکزیمم در نور بالاست.طراحی ذخیره سازی در این فایل به نحوی صورت گرفته که در صورت قطع ناگهانی برق، اطلاعات از دست نمیروند.همچنین گزارش تفصیلی از داده های فوق در قالب فایل PDF درپایان عملکرد روزانه سیستم ذخیره می شود.